Osobną sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zamościu, która bada, czy ordynator przekroczył uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny, dopuszczając osobę nieuprawnioną do udziału w zabiegach operacyjnych.

Do góry