Kraj

Centrum Cyklotronowe

Elżbieta Borek

W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie uruchomiono pierwsze w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w świecie Centrum Cyklotronowe. Tam, gdzie jest to dozwolone, efekty są nadspodziewanie dobre – wyższa skuteczność, krótszy okres leczenia i zminimalizowane skutki uboczne. Obecnie na tzw. liście priorytetowej jest 10 schorzeń, które mogą być leczone za pomocą tej nowoczesnej technologii, m.in. rak podstawy czaszki, zatok obocznych nosa, oponiaki złośliwe, nowotwory wieku dziecięcego wymagające napromieniowania osi mózgowo-rdzeniowej, glejaki. Na początku listopada podpisano umowę z belgijską firmą Ion Beam Applications SA na dostawę stanowiska terapii gantry, czyli obracanego ramienia do leczenia najtrudniejszych przypadków, wraz z niezbędną infrastrukturą. Wyposażone w tzw. skanującą wiązkę protonów umożliwi precyzyjne leczenie. Ten tryb napromieniania sterowany jest za pomocą oprogramowania. Tak nowoczesne stanowiska gantry są od niedawna stosowane w kilku ośrodkach w USA, Japonii, Niemczech i Szwajcarii.

Planowany budżet projektu to blisko 95 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Do góry