Podatki

Nie ma podatku od szkolenia hospicyjnego

Edyta Szewerniak-Milewska

Uczestnicy bezpłatnych kursów z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej zorganizowanych przez organizacje pozarządowe lub samorządy zawodowe lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, które odbyły się w 2015 roku lub zostaną zorganizowane w 2016 roku, nie zapłacą z tego tytułu podatku. Tak stanowi rozporządzenie, które przedłuża zwolnienie w tej sprawie obowiązujące w latach 2013-2014. Zgodnie z jego treścią zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli PIT, obejmować będzie wszystkie osoby fizyczne, które uzyskały świadczenie w postaci nieodpłatnego udziału w szkoleniach tego typu.

W uzasadnieniu do projektu tego dokumentu znalazła się informacja, że ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie tak szerokiego zwolnienia, dlatego że opieka paliatywna, która ma na celu poprawę jakości życia osób nieuleczalnie chorych, wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin, w tym spoza medycyny. Zwolnienie ma zachęcić lekarzy i pielęgniarki oraz osoby spoza zawodów medycznych do udziału w tych szkoleniach.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych organizator bezpłatnych szkoleń musi wystawić uczestnikowi szkolenia informację o wysokości uzyskanych przychodów (tzw. PIT-8C) oraz przekazać ją naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Bez zawartego w wymienionym rozporządzeniu zwolnienia bezpłatne szkolenie dla jego uczestnika byłoby przychodem, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Do góry