Nowości

Neurologia: Przewidzieć sukcesy potomstwa

Dr n. med. Piotr Warakomski

Autorzy opisują użyteczność metody rezonansu magnetycznego we wczesnej identyfikacji wcześniaków z ryzykiem zaburzeń poznawczych oraz brakiem osiągnięć szkolnych.

Dzieci w wieku szkolnym będące wcześniakami są szczególnie narażone na ryzyko słabszych zdolności matematycznych oraz zmniejszonej pamięci roboczej. Wczesna identyfikacja czynników ryzyka mogących oznaczać przyszłe niepowodzenia szkolne z matematyki może prowadzić do wyprzedzającej interwencji. Omawiana praca została skonstruowana za pomocą programów automatycznej oceny struktury mózgowia w badaniu MRI (morfometrii oraz map sporządzonych za pomocą tensora dyfuzji). Uzyskane pomiary miały przewidywać przyszłe osiągnięcia matematyczne (w wieku pięciu-siedmiu lat) wśród kohorty wcześniaków za pomocą modeli statystycznych. W badaniu uczestniczyły dzieci urodzone do 30. tygodnia ciąży. Grupę kontrolną stanowiły urodzone po 37. tygodniu ciąży. Wszystkie urodziły się w szpitalu w Melbourne pomiędzy 2001 i 2003 rokiem. 224 wcześniaki oraz 46 noworodków z grupy kontrolnej poddano badaniu MRI mózgowia. Pamięć robocza oraz wczesne zdolności matematyczne były oceniane w wieku pięciu lat (n = 195 wcześniaków, n = 40 noworodków z grupy kontrolnej) i siedmiu lat (n = 197 wcześniaków, n = 43 noworodki z grupy kontrolnej).

W grupie wcześniaczej zidentyfikowano ściśle określony region mózgu pomiędzy wyspą i skorupą jako związany z wcześniejszymi zdolnościami matematycznymi. Powyższe zależności nie były obserwowane w grupie kontrolnej. Autorzy wnioskują, iż zidentyfikowali w mózgach dzieci wcześniaczych obszar pomiędzy wyspą i skorupą za pomocą metod morfometrycznych oraz oceny mikrostrukturalnej organizacji mózgowia za pomocą tensora dyfuzji jako związany z osiągnięciami matematycznymi z okresu wczesnego dzieciństwa.

Komentarz

Plastyczność mózgu ludzkiego, zwłaszcza dziecięcego, wydaje się olbrzymia. Jeśli pominiemy kwestie kosztów, organizacyjne i zdrowotne (MRI musi być wykonane po uprzednim znieczuleniu ogólnym dziecka), uzyskanie informacji na temat zagrożeń dotyczących rozwoju poznawczego wydaje się cenne. Metody wczesnej interwencji oraz indywidualnej pracy z dzieckiem, odpowiednio ukierunkowanej, mogłyby zapobiec wystąpieniu ewentualnych deficytów poznawczych. Nowoczesne metody rehabilitacji, przykładowo biofeedback, mogą trenować czynności mózgowia, powodując m.in. zwiększenie relaksacji i skupienie uwagi. Wtedy nauka przebiega najsprawniej.

Do góry