• dokładną ocenę wady refrakcji i możliwość jej skorygowania szkłami okularowymi lub soczewkami kontaktowymi,
  • ocenę przedniego odcinka oka (stany zapalne spojówek, rogówki),
  • ocenę dna oka szczególnie u osób z krótkowzrocznością, ocenę widzenia obuocznego (stereoskopowego) oraz badanie pola widzenia.


W kwalifikacji do sportu rekreacyjnego należy w zasadzie zwrócić jedynie uwagę na czynniki czasowo ograniczające taką aktywność, jak świeżo doznane urazy gałki ocznej i przebyte ostatnio zabiegi okulistyczne, a także ciężkie stany infekcyjne narządu wzroku. Osoby jednooczne mogą uprawiać sport rekreacyjnie z zaleceniem stosowania odpowiednich osłon narządu wzroku.

Coraz częściej można się spotkać z problemem kwalifikacji osób niepełnosprawnych, w tym ze względu na schorzenia narządu wzroku, do uprawiania sportu wyczynowego, ale niestety w tej kwestii nie ma żadnych szczegółowych zaleceń. Należy kierować się własnym doświadczeniem klinicznym, aby planowana aktywność fizyczna nie pogorszyła istniejącego stanu narządu wzroku. Największym problemem w kwalifikacji do uprawiania sportu kwalifikowanego (wyczynowego) jest brak uregulowań ustawowych dotyczących wymaganych norm ze strony narządu wzroku. W większości opracowań można odnaleźć jedynie wytyczne i zalecenia, które nie mają mocy obowiązującej i które na dodatek podlegają ciągłym zmianom i uaktualnieniom. Jeśli uwzględni się specyfikę poszczególnych dyscyplin, nieuprawnione wydają się takie same wymagania okulistyczne od wszystkich sportowców wyczynowych. Jedynie z uwagi na fakt, że każda dyscyplina wymaga ćwiczeń ogólnorozwojowych, może być to podstawą przygotowania takich wspólnych wytycznych dotyczących wymagań ze strony narządu wzroku.

Na podstawie kompilacji wielu wskazań i zaleceń przyczyną niezdolności do rozpoczęcia wyczynowego uprawiania sportu jest:

1. Krótkowzroczność > -5,0 do -6,0 D sph (zależnie od zmian na dnie oka).

2. Nadwzroczność > +6,0 D sph.

3. Niezborność > ±2,0 D cyl.

4. Brak gałki ocznej lub ślepota jednego oka.

5. Jaskra z ubytkami w polu widzenia.

6. Zwyrodnienie obwodu siatkówki predysponujące do jej odwarstwienia.

7. Znaczne ograniczenia pola widzenia (niedowidzenia połowicze, koncentryczne zawężenie pola widzenia).

8. Przebyte operacje wewnątrzgałkowe.


W pozostałych przypadkach proponuję kierować się specyfiką poszczególnej dyscypliny sportowej.

Do góry