MT: Czy istnieją jakieś zalecenia dla pacjentów dotyczące np. zmiany stylu życia lub sposobu ubierania się w celu uniknięcia zakażenia dróg moczowych?


R.S.:
Należy zdać sobie sprawę, że nie we wszystkich przypadkach jesteśmy w stanie zapobiec wystąpieniu zakażenia układu moczowego. Dotyczy to zwłaszcza chorych, u których występują różnego rodzaju czynniki predysponujące do infekcji, takie jak kamica czy wady rozwojowe układu moczowego. Jednak szczególnie u tych pacjentów, jak również u osób, u których ZUM ma charakter nawracający, pomocne może być przestrzeganie pewnych zasad życia codziennego, takich jak spożywanie odpowiednio dużej ilości płynów w ciągu doby (około 1,5 litra), nieprzetrzymywanie moczu w pęcherzu, oddanie moczu po wystąpieniu uczucia parcia, codzienna higiena okolicy narządów płciowych oraz w przypadku kobiet zawsze przed stosunkiem płciowym i po nim, codzienne stosowanie preparatów roślinnych odkażających drogi moczowe, np. wyciągu z owoców żurawiny. Niewątpliwie korzystne jest stosowanie odpowiedniej, ciepłej bielizny zwłaszcza w okresie zimowym.

Do góry