Metoda fakoemulsyfikacji wciąż ulega udoskonaleniom pod względem bezpieczeństwa i skuteczności. Przykładem jest urządzenie Centurion Vision System (Alcon Laboratories, Fort Worth, TX, USA) eliminujące wahania ciśnienia w gałce ocznej, posiadające system zapewniający stałe, uprzednio zadane ciśnienie wewnątrzgałkowe podczas operacji, oraz tip zmniejszający generowanie energii w ranie operacyjnej. Potwierdzeniem skuteczności nowych osiągnięć techniki będą kliniczne badania prospektywne.

Do góry