Podatki

Skarbówka ostrzega przed oszustami

Edyta Szewerniak-Milewska

Sezon na fałszywe maile dotyczące podatków trwa. Ministerstwo Finansów ostrzega wszystkich podatników przed fałszywymi informacjami o nierozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok. Okazuje się, że pracownicy urzędów skarbowych dostają telefony od podatników, którzy otrzymali e-maile z informacją, że do urzędu nie wpłynęło ich rozliczenie z tytułu podatku PIT za 2015 rok. W e-mailach znajdują się prośby o przesłanie rozliczenia na wskazany adres. Resort przestrzega przed pochopnym realizowaniem takiej prośby i radzi zgłosić sprawę we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym oraz tam najpierw ją wyjaśnić.

Z kolei Izba Skarbowa w Szczecinie ostrzega przed e-mailami informującymi podatników o zamiarze wszczęcia w ich firmach kontroli skarbowej, podpisanymi: „Inspektor kontroli, Urząd Skarbowy, mgr Marian Jakubowski”. W treści maila jest fałszywa informacja, że urząd doręczył już zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli ich działalności w konkretnym dniu, ale wobec braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego i niezastania podatnika w jego siedzibie w danym dniu w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli wyznaczono kolejny termin, podając konkretny dzień i godzinę. Poniżej znajduje się wyliczenie przepisów, na podstawie których kontrola ma się odbyć. W treści maila znajduje się też nakaz osobistego lub przez osobę upoważnioną przez właściciela firmy przygotowania i okazania wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością. Ich lista znajduje się w załączniku do maila. Na koniec pojawia się też groźba, iż w razie nieobecności podatnik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Administracja podatkowa ostrzega, że taki mail może być próbą wyłudzenia danych. – Należy zawsze zwracać baczną uwagę na to, z jakiego adresu przychodzą maile – mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Szczecinie. – Oficjalne, urzędowe adresy mailowe powinny mieć bowiem właściwe rozszerzenia, np. adresy administracji podatkowej województwa zachodniopomorskiego mają rozszerzenia: @zp.mofnet.gov.pl lub @zp.mf.gov.pl.

Do góry