Zagranica

Australia: Reforma goni reformę

Jerzy Dziekoński

Rząd zamierza zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia o blisko 90 mld dol. Minister zdrowia Sussan Ley zapowiada, że wraz ze zwiększeniem funduszy resort poprzez reformy wykorzeni marnotrawstwo, nieefektywność i dublowanie wydatków. W budżecie na okres 2016-2017 australijski rząd zapowiedział zwiększenie finansowania ochrony zdrowia o ponad 4 proc. Daje to niebagatelną kwotę 90 mld dol.

Jak zapowiada Sussan Ley, minister zdrowia, razem ze zwiększeniem finansowania skoordynowane reformy przyniosą tańszy i szybszy dostęp do leczenia, począwszy od publicznych szpitali po prywatną opiekę medyczną.

Obecnie Australijczycy czekają 15 miesięcy dłużej na wprowadzenie nowych technologii medycznych aniżeli Amerykanie. Jeszcze trudniej mają pacjenci cierpiący na schorzenia rzadkie, którzy czekają na dostępne leczenie nawet latami. Według zapowiedzi Sussan Ley w ciągu dwóch lat wprowadzone zostaną mechanizmy, które pozwolą na niemal natychmiastowy dostęp do ratujących życie najnowszych technologii. Za obietnicami idą też pieniądze – na wprowadzenie tej reformy przewidziano w nowym budżecie 20 mln dol. Ponadto rząd zamierza przeznaczyć dodatkowe 63,8 mln dol. w ciągu najbliższych pięciu lat na programy lekowe obejmujące terapie takich chorób jak rak piersi, gruczołu krokowego czy czerniaka.

Kolejny krok to reforma prywatnego sektora ubezpieczeniowego. Zapowiedziano powołanie specjalnej, eksperckiej komisji (Private Health Sector Committee) zorientowanej na potrzeby pacjentów.

Zwiększenie finansowania ma służyć również poprawie dostępu do opieki dla osób starszych. Na przykład aby poprawić dostęp do świadczeń na terenach wiejskich, rząd zamierza wydać 136,6 mln dol.

Rząd zapowiada również nowe podejście do pacjentów z chorobami przewlekłymi. Jak twierdzi Sussan Ley, to jedna z największych reform w Medicare od 30 lat. Resort zdrowia przygotowuje nowy model finansowania leczenia chorób przewlekłych (Health Care Home). Zaprojektowanie i ewaluacja reformy ma kosztować ponad 21 mln dol.

Pilotażowy program ma zostać wdrożony od lipca 2017 roku. Reforma zakłada np., że lekarze rodzinni w przypadku leczenia chorych przewlekle zamiast za każdą procedurę (fee for service) będą otrzymywać pakiety środków obejmujące określony czas opieki.

Dodatkowo, już poza zapowiadaną reformą, na leczenie przewlekle chorych w trybie szpitalnym rząd przeznaczy 2,9 mld dol.

Kolejna deklarowana zmiana to zapewnienie dostępu do legalnej, bezpiecznej i lokalnie wyprodukowanej medycznej marihuany.

Do góry