Podatki

Operacji oka nawet chirurg nie wrzuci w koszty

Edyta Szewerniak-Milewska

Fiskus konsekwentnie odmawia zgody na zaliczenie wydatków związanych z poprawą czy zachowaniem zdrowia do kosztów uzyskania przychodów z działalności. Nawet wtedy, gdy bez poniesienia tych wydatków prowadzenie działalności będzie niemożliwe.

Ostatnio przekonał się o tym lekarz, który prowadzi prywatny gabinet lekarski, a w ramach kontraktu świadczy usługi medyczne w szpitalu publicznym, w którym jest także kierownikiem oddziału urologicznego. Jego praca polega przede wszystkim na wykonywaniu zabiegów i operacji. Do tego, oprócz posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności, niezbędny jest także bardzo dobry wzrok. W razie jego utraty lub dalszego pogorszenia nikt nie byłby go w stanie zastąpić, co skutkowałoby zamknięciem przez niego działalności gospodarczej. By tego uniknąć i zatrzymać proces pogarszania się wzroku, lekarz poddał się operacji zaćmy. Operację wykonał w niepublicznej placówce, w całości sfinansował z prywatnych środków, na co ma fakturę.

Lekarz zwrócił się do fiskusa z pytaniem, czy koszty przeprowadzonej operacji oka stanowią koszty prowadzonej przez niego działalności i mogą zostać zaksięgowane do kosztów uzyskania przychodów. Jego zdaniem – tak. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy, wśród których nie ma jednak kosztów takiej operacji).

Argumentował, że w jego przypadku jest bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym kosztem a osiągnięciem i zachowaniem przychodów z działalności. Posiadanie dobrego wzroku decyduje bowiem o możliwości wykonywania zawodu. Lekarz musi bowiem wykonywać swoje obowiązki osobiście, nie może np. wykonywania zabiegów i operacji powierzyć zatrudnionemu pracownikowi. W przypadku zaćmy oka brak odpowiedniego leczenia skutkowałby koniecznością zamknięcia działalności. Dlatego uważał, że koszt operacji oka jest racjonalnym i gospodarczo uzasadnionym wydatkiem związanym z prowadzoną przez niego działalnością.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 12 lipca 2016 roku (sygn. 1061-IPTPB1.4511.474.2016.1.RK) ze stanowiskiem lekarza się jednak nie zgodził. Uznał, że wydatku na operację zaćmy nie można uznać za koszt prowadzonej działalności, gdyż jest to wydatek o charakterze osobistym, którego poniesienie ma na celu poprawę warunków zdrowotnych lekarza i ochronę jego zdrowia. Nie ma więc bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego działalnością. Niezależnie od tego, czy lekarz prowadziłby działalność gospodarczą, czy też nie – dla ochrony swego zdrowia musiałby ten wydatek ponieść. Dlatego dyrektor uznał, że koszt operacji nie może zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej przez lekarza pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do góry