W telewizji…

• Warto korzystać z pomocy charakteryzatora; spocona twarz jest znakiem zdenerwowania, niepewności, strachu.

• Nie gestykulujmy ponad miarę.

• Patrzmy na naszych rozmówców podczas wypowiedzi.

Gdy dojdzie do przeinaczenia wypowiedzi, której udzieliliśmy mediom, jednym ze sposobów reakcji może być przesłanie oficjalnego pisma do szefa redakcji lub bezpośrednia rozmowa, w której spokojnie, rzeczowo, opierając się na faktach, przedstawimy problem i wyrazimy swoje niezadowolenie. Efektem takiego spotkania powinno być sprostowanie i stosowne przeprosiny na antenie lub w gazecie. Jeśli nasza wypowiedź ukaże się np. w wydaniu internetowym gazety, wówczas pisma lub maile z żądaniami kierujemy pod adres wydawcy danego serwisu internetowego.

Udzielając wypowiedzi mediom, ważne jest, abyśmy pamiętali o powstrzymywaniu się od spekulacji, szczególnie gdy dziennikarz chce uzyskać nasze stanowisko wobec hipotetycznego problemu. Jeśli nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie, najlepszym rozwiązaniem wydaje się przyznanie, że czegoś nie wiemy, przy jednoczesnej deklaracji, że sprawdzimy daną informację (jeśli oczywiście możemy ją przekazać bez ujawniania tajemnicy lekarskiej), i podaniu terminu naszej odpowiedzi.

W radiu…

• Unikajmy wydawania dźwięków, które mogą rozproszyć uwagę (np. pstrykanie długopisem, tupanie nogami).

• Nie kiwajmy się na fotelach – zmiana pozycji ciała powoduje, że zmienia się ton głosu.

• Emocje zawsze pod kontrolą – zdenerwowany głos oznacza brak pewności.

• Starajmy się oddychać naturalnie.

Jeśli dziennikarz telefonicznie poprosi nas o ustosunkowanie się do określonej kwestii, pamiętajmy, że nie mamy obowiązku udzielać natychmiastowych odpowiedzi. Możemy poprosić, aby zatelefonował za np. godzinę lub dwie i w tym czasie przygotować się do wypowiedzi.

Zarówno gdy chodzi o krótką wypowiedź, jak i o dłuższy wywiad, nie bójmy się zapytać, co dokładnie będzie tematem rozmowy oraz w jakiej formie dziennikarz to wykorzysta. W inny sposób będziemy planować naszą wypowiedź, mając świadomość, że do dyspozycji mamy dwie albo dziesięć minut. W sytuacji, gdy nie jest nam znana redakcja, w której pracuje dziennikarz proszący nas o wywiad czy wypowiedź, uzasadnione jest, aby zapytać go o główną tematykę jego pisma oraz jaka jest docelowa grupa jego czytelników.

W przypadku zaproszenia do audycji emitowanej na żywo powinniśmy uzyskać informacje dotyczące tego, czy będziemy jedynymi rozmówcami, czy poza nami będą także inni uczestnicy, czy mamy wystąpić jako ekspert, czy komentator itp. Wszystko to pozwoli nam lepiej przygotować się do występu.

Do góry