Idealna klinika

Przepis na superszpital

Opracowała Iwona Dudzik

Roszady w rankingu „Idealna Klinika” w kategorii „okulistyka”. Zwycięża Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu pod kierownictwem prof. Marty Misiuk-Hojło, która awansowała z piątego miejsca w 2012 roku na pierwsze.

Po raz pierwszy w rankingu i od razu na drugim miejscu, ex aequo z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie pod kierownictwem prof. Jerzego Szafkika, plasuje się Klinika Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie pod kierownictwem prof. Roberta Rejdaka.

Trzecie miejsce zajmuje Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, prof. Edwarda Wylęgały (poprzednio drugi).

Prof. dr hab. med. Marta Misiuk-Hojło, kierownik Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu:

Na wysoką ocenę pracy naszej kliniki przez okulistów istotny wpływ ma tutejsza atmosfera. Między kierownictwem kliniki a personelem panują partnerskie relacje. Nieformalnie obowiązuje system konsultancki, co oznacza, że doświadczeni lekarze są samodzielni. Sami podejmują decyzje, a z kierownikiem kliniki tylko je konsultują.

Z kolei młodzi lekarze bardzo sobie cenią, że dajemy im szansę rozwoju, mogą wyjeżdżać na szkolenia, konferencje i staże zagraniczne. Wiedzą, że u nas nie będą tylko siedzieć przed komputerem i zajmować się dokumentacją medyczną, lecz także aktywnie zdobywać wiedzę.

Zarówno ci młodzi, jak i doświadczeni mają szansę uczestniczyć w badaniach naukowych – w ramach działalności statutowej – oraz badaniach klinicznych o zasięgu światowym.