Nowości

Neurologia: Przewidywanie przebiegu udaru

Dr n. med. Piotr Warakomski

Rokowanie w udarze jest gorsze przy występowaniu leukoaraidozy.

Leukoaraidoza lub zmiany hiperintensywne w istocie białej mózgu w obrazowaniu T2-MRI są często obserwowane u pacjentów doznających udaru mózgu.

Autorzy koreańskiego badania postanowili sprawdzić, czy obecność leukoaraidozy wpływa na rokowanie po wystąpieniu udaru mózgu. W tym celu wykonali badanie u 5035 pacjentów po udarze. Średni wiek wynosił 66,3 ± 12,8; mężczyźni stanowili 59,6 proc. Mediana zmodyfikowanej skali Rankin wynosiła 2 (1-3) w momencie wypisu pacjenta oraz 1 (0-3) po trzech miesiącach. 15,6 proc. pacjentów doznało pogorszenia stanu neurologicznego oraz 3,3 proc. nawracającego udaru.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Udar jest wiodącą przyczyną niesprawności wśród osób dorosłych. Według różnych szacunków 25-74 proc. osób po udarze wymaga różnego stopnia pomocy, a [...]