Medycyna a wojsko

NATO na poligonie

O urazach i zaufaniu z dyrektor Drawskiego Centrum Specjalistycznego Marzeną Dzieżą rozmawia Konrad Wojciechowski

MT: Jaka najczęściej jest udzielana pomoc medyczna żołnierzom NATO?


Marzena Dzieża:
Centrum ze względu na lokalizację ma strategiczne znaczenie. Żołnierze stacjonujący w okolicach Drawska i biorący udział w manewrach na poligonie często ulegają wypadkom. Pacjenci wojskowi to przeważnie osoby poszkodowane w wyniku urazów, którym udzielono pomocy w trybie nagłym, ambulatoryjnie w ramach pomocy doraźnej lub hospitalizacji. Najczęstsze przypadki urazów ortopedycznych to złamania kości długich i związane z tym obrażenia tkanek miękkich, a także zwichnięcia stawów barkowych, barkowo-obojczykowych, skokowych, skręcenia stawów kolanowych, otwarte zwichnięcia stawu skokowego oraz urazy kręgosłupa.

Opatrywaliśmy również przypadki nieurazowe, które dotyczyły przede wszystkim dolegliwości związanych z tzw. jet lag syndrom, czyli bóle głowy, uogólnione złe samopoczucie zwłaszcza wśród żołnierzy przybyłych z USA i biorących udział w pierwszej fazie manewrów. Ponadto pacjenci uskarżali się na zmiany dotyczące diety, szczególnie dolegliwości gastryczne i niestrawność.

Centrum pozostaje w ciągłej gotowości na wypadek nagłych zdarzeń i zabezpieczenia specjalistycznej opieki medycznej na rzecz żołnierzy i cywilów.