Etyka

Jak powstawał Kodeks Etyki Lekarskiej

Opracował Jerzy Dziekoński

O wpływie zapisów KEL na Europę oraz o próbach odrzucenia dokumentu mówi jego współtwórca, prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap.

Powstanie kodeksu zapoczątkowało w 1989 roku walne zebranie delegatów wszystkich okręgowych izb lekarskich, które wybrało komisję etyki lekarskiej. Głównym jej zadaniem było stworzenie nowego kodeksu, który odpowiadałby współczesnym czasom. W zespole redakcyjnym obok mnie znaleźli się dr Jerzy Umiastowski, dr Wanda Terlecka, dr Maria Łastowska oraz dr Stanisław Wencelis. Od razu przystąpiliśmy do pracy. Początkowo mieliśmy trzy lata na przygotowanie projektu. Później skrócono ten termin do roku, nastąpiło więc ogromne przyspieszenie.

Nie pisaliśmy kodeksu od nowa. Komisja etyki zredagowała go w oparciu o piękną polską tradycję deontologiczną, czyli na podstawie istniejących kodeksów, np. zasad deontologicznych, które powstawały w ubiegłych latach, m.in. pod kierownictwem prof....