Sonda

Powrót stażu podyplomowego – czy poprawi jakość przygotowania młodych lekarzy do zawodu?

Jerzy Dziekoński

Damian Patecki, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL

Przywrócenie stażu podyplomowego w tej formie jest niekorzystne. Stażyści zostają sprowadzeni do roli tanich wyrobników szpitala. Będą zarabiać tyle, ile wynosi pensja minimalna. Na pewno wielu moich młodszych kolegów cieszyłoby się z przywrócenia stażu, gdyby mogli zarabiać wystarczająco dobrze, aby móc samodzielnie się utrzymać czy kupić podręczniki. Na obecnych warunkach mamy do czynienia z wyzyskiem. Praca każdej osoby jest ważna, ale warto tutaj pokazać, że jako kasjer można zarobić więcej niż jako lekarz. W tej chwili Lidl w Warszawie płaci 3,5 tys. brutto. Jeśli pensja lekarza wynosi tyle co płaca minimalna, oznacza to, że rząd nie dostrzega potrzeby, aby zachęcać młodych ludzi do nauki.

Prof. Przemysław Jałowiecki, rektor SUM, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Popieram decyzję dotyczącą przywrócenia stażu podyplomowego. Przypomnę, że Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych wielokrotnie kierowała apele do poprzedniego i obecnego ministra zdrowia, zwracając uwagę na potrzebę pilnego rozwiązania problemu wynikającego z decyzji o likwidacji stażu oraz wprowadzenia równorzędnego stażowi kształcenia praktycznego na VI roku kierunku lekarskiego i V lekarsko-dentystycznego.

Wśród podnoszonych przez rektorów kwestii znalazły się m.in. skutki finansowe dla uczelni, gdyż likwidacja stażu wiązałaby się z koniecznością zatrudnienia dodatkowych nauczycieli – byłaby więc istotnym obciążeniem dla uczelni.

Kolejnym sygnalizowanym przez KRAUM problemem była kwestia braku uprawnień studenta ostatniego roku do udziału w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych i tym samym możliwości nabycia umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania zawodu.

W związku z faktem, iż obawy rektorów nie zostały przez resort zdrowia rozwiane, w opinii KRAUM przywrócenie stażu podyplomowego było wręcz koniecznością.

Niewątpliwie pozytywnym skutkiem poprzednich decyzji o likwidacji stażu podyplomowego było natomiast przyznanie uczelniom medycznym przez Ministerstwo Zdrowia środków finansowych na budowę centrów symulacji medycznej. Pozwoli to studentom na lepsze przedkliniczne zapoznanie się ze środowiskiem szpitalnym oraz uzupełni zajęcia kliniczne o możliwość praktycznego wykonywania przez studentów wysokospecjalistycznych zabiegów, szczególnie inwazyjnych.

SUM od czterech lat ma największe w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, jednak dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie dwóch kolejnych lokalizacji: w Zabrzu powstaną sale symulacyjne przeznaczone dla kierunków lekarskiego i lekarsko-d...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Damian Patecki, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL

Przywrócenie stażu podyplomowego w tej formie jest niekorzystne. Stażyści zostają sprowadzeni do roli tanich wyrobników szpitala. Będą zarabiać tyle, ile wynosi [...]

Prof. Przemysław Jałowiecki, rektor SUM, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Popieram decyzję dotyczącą przywrócenia stażu podyplomowego. Przypomnę, że Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych wielokrotnie kierowała apele do poprzedniego i obecnego ministra [...]

Roman Koński, członek Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP

Teoretycznie przywrócenie stażu podyplomowego powinno poprawić poziom przygotowania lekarzy do wykonywania zawodu. Niestety, obecne działania Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie rodzą [...]

Dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw., dziekan Wydziału Lekarskiego GUMed

W projekcie ustawy z 2016 roku zawarto w art. 15a ust. 3a informacje o lekarzu odbywającym staż podyplomowy pod nadzorem lekarza [...]

Dr hab. Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Kiedy likwidowano staż podyplomowy, samorząd lekarski jednogłośnie wskazywał, że przywrócenie stażu podyplomowego jest z punktu widzenia przygotowania zawodowego lekarzy niezbędne. Wejście [...]

Łukasz Szmygel, wiceprzewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NIL

Byliśmy przeciwnikami zniesienia stażu podyplomowego, zatem natychmiast staliśmy się zwolennikami przywrócenia tej formy kształcenia. Uważam, że okres przejściowy między studiami a [...]

Bartosz Arłukowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia

Obawy lekarzy stażystów są całkowicie uzasadnione. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest rozszerzanie uprawnień, dzięki czemu młody lekarz będzie mógł w praktyce [...]

Prof. Tomasz Grodzki, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej

Zmieniono zasady kształcenia lekarzy, podczas gdy nie zdążyliśmy poznać owoców poprzednich zmian, ponieważ studenci uczący się w nowym trybie nie dotarli [...]