Dostęp Otwarty

Podatki

Zmiana kwoty wolnej od podatku

Edyta Szewerniak-Milewska

Small 19088

Tabela 1. Schemat wyliczeń dla zarobków w poszczególnych przedziałach

W tym roku kwota wolna od podatku po raz pierwszy nie będzie taka sama dla wszystkich podatników. Jej wysokość jest uzależniona od osiąganych zarobków. Podatnicy, których zarobki nie przekroczą w 2017 roku 6600 zł, nie zapłacą podatku dochodowego. Dla tych, którzy zarobią pomiędzy 11 tys. zł a 85 528 zł rocznie (pierwszy przedział skali podatkowej), wysokość kwoty wolnej od podatku się nie zmieni. Z kolei zarabiający więcej niż 127 tys. zł rocznie w ogóle nie będą mieli kwoty wolnej od podatku.

Wprowadzone zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 roku (sygn. akt K 21/14). TK orzekł, że brak waloryzacji kwoty wolnej od podatku, wyliczanej na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest niezgodny z konstytucją. Przepis ten utracił zatem swoją moc 30 listopada 2016 roku.

Według dotychczasowych przepisów (obowiązujących w rozliczeniach za 2016 rok) kwota zmniejszająca podatek była stała i wynosiła 556,02 zł. To powodowało, że kwota wolna od podatku była jednakowa dla wszystkich i wynosiła 3091 zł.

W 2017 roku kwota zmniejszająca podatek jest uzależniona od zarobków (dokładniej – od wysokości podstawy obliczenia podatku). W praktyce powoduje to zróżnicowanie kwoty wolnej od podatku (tabela 1).