Podatki

Rozliczanie straty z działalności

Edyta Szewerniak-Milewska

Może się okazać, że po zakończeniu roku podatkowego w działalności gospodarczej prowadzonej przez lekarza koszty jej prowadzenia przewyższyły przychody. Pojawi się zatem strata podatkowa. Na szczęście ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na jej zrekompensowanie z dochodów w kolejnych latach.

O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można bowiem obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty (art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Co bardzo istotne, w podatku dochodowym od osób fizycznych straty podlegają odliczeniu tylko w ramach tego samego źródła przychodów, tj. straty z danego źródła przychodów mogą być odliczane wyłącznie od dochodu z tego samego źródła przychodów. Znaczy to, że m.in. strata z działalności gospodarczej nie może być odliczana od dochodów np. z najmu (i odwrotnie) czy dochodu ze stosunku pracy.