Podatki

Przychód z zasiłku chorobowego przedsiębiorcy

Edyta Szewerniak-Milewska

Wielu przedsiębiorców, w tym także lekarzy, ma problem z poprawnym kwalifikowaniem co jest, a co nie jest przychodem z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wątpliwości te często znajdują finał w interpretacjach fiskusa, udzielanych na indywidualne wnioski podatników.

Warto wiedzieć, że podstawą tego, co przedsiębiorca ma obowiązek zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, jest art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof). Tutaj, oprócz obszernego katalogu przychodów, zawarto też generalną zasadę, zgodnie z którą do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się kwoty należne z tytułu sprzedaży towarów i usług, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U czynnych podatników VAT przychód ten dodatkowo pomniejsza się o należny VAT. Jak zatem należy zakwalifikować otrzymany przez przedsiębiorcę z ZUS zasiłek chorobowy?

Załóżmy, że lekarz okulista prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Rozlicza się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W styczniu 2017 roku w związku z chorobą otrzymał z ZUS zasiłek chorobowy. Czy kwotę tego zasiłku lekarz ma obowiązek wykazać w podatkowej księdze jako przychód z działalności gospodarczej?

Okazuje się, że nie, bo zasiłek chorobowy otrzymany przez przedsiębiorcę nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Ustawodawca nie wymienił bowiem zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w katalogu przychodów w art. 14 pdof.

Otrzymany przez lekarza w styczniu 2017 roku zasiłek chorobowy nie jest więc przychodem z działalności gospodarczej i nie wymaga ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie ma przy tym znaczenia, że został on wypłacony w związku z uiszczaniem przez lekarza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej składek na ubezpieczenia społeczne. Tego rodzaju świadczenie na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 pdof należy bowiem zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.

Do góry