Pytanie prawne

Pytanie prawne

Jestem pediatrą. Chciałbym postawić granice coraz powszechniejszemu zjawisku – rodzice proszą mnie o coraz to nowe zaświadczenia:  że dziecko jest zaszczepione (przedszkole prywatne), że może jechać na wycieczkę szkolną (żąda wychowawczyni), że nie zaobserwowałem żadnych odchyleń od normy (psycholog szkolny). Czy i w jakiej sytuacji mogę odmówić wypisania takiego zaświadczenia?

Rozważenia wymagają trzy sprawy. Pierwsza: czy porada lekarska jest udzielana w ramach NFZ i jaki jest zakres koszyka świadczeń gwarantowanych w obszarze zaświadczeń lekarskich? Druga: jaka powinna być treść takiego zaświadczenia? Trzecia: czy i kiedy lekarz może odmówić wydania zaświadczenia o żądanej przez pacjenta treści?

Na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z art. 42 ust. 1 w związku z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty orzekanie o stanie zdrowia pacjenta jest jedną z form wykonywania zawodu lekarza.

Do góry