Podatki

Odliczenie na dziecko w praktyce

Edyta Szewerniak-Milewska

Ulga prorodzinna należy do najpopularniejszych odliczeń, z jakich korzystają podatnicy przy sporządzaniu zeznań rocznych. Z uwagi na ograniczenia przepisów wielu podatników nie wie, czy może ją zastosować. Dlatego opracowaliśmy kilka przykładów sytuacji rodzinnych, w których mogą się znaleźć lekarze, i rozstrzygnięć (na podstawie interpretacji organów podatkowych oraz informacji resortu finansów), czy mają prawo do ulgi na dziecko, czy nie.


1.
Rodzice wychowują jedno dziecko. Ich dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne przekracza 112 tys. zł, ale po odliczeniu darowizny na cele kultu religijnego spadnie poniżej tej kwoty.

Niestety, nie mają prawa do ulgi na dziecko. W rozliczeniu za 2016 rok limit dochodów uprawniających do skorzystania z ulgi przez rodziców wychowujących jedno dziecko wynosi 112 tys. zł. Obliczając wysokość dochodów, należy je pomniejszać tylko o ...

Do góry