Podatki

Co grozi za błędy na fakturach?

Edyta Szewerniak-Milewska

Od początku marca br. fałszowanie lub wystawianie fikcyjnych faktur jest zagrożone wieloletnimi karami pozbawienia wolności. Mają one być sposobem walki z oszustami, zwłaszcza zorganizowanymi grupami przestępczymi, wyłudzającymi VAT. Państwo bowiem traci na ich działalności dziesiątki miliardów złotych rocznie.

Sankcje karne zostały wprowadzone za: podrobienie, przerobienie lub wystawienie faktury poświadczającej nieprawdę, a także za użycie takiej faktury. Sprawcom, którzy uczynią sobie z tego procederu stałe źródło dochodu albo dokonają fałszerstwa, w ...

Nowe regulacje budzą wiele wątpliwości. Przedsiębiorcy najczęściej się obawiają, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, gdy omyłkowo wystawią błędną fakturę lub nieświadomie będą uczestniczyć w działaniach oszustów. Ministerstwo Sprawiedliwo...

Do góry