Podatki

Płacą wspólnicy, a nie spółka

Edyta Szewerniak-Milewska

Wszelkie decyzje podatkowe wydawane w podatku od nieruchomości powinny być kierowane wyłącznie do wspólników spółki cywilnej, a nie do spółki.

Podatnikami podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka, zatem wszelkie decyzje podatkowe winny być kierowane do wspólników spółki, którzy solidarnie odpowiadają za zapłatę podatku – zdecydował NSA w składzie siedmiu sędziów w uchwale z 13 marca 2017 roku (sygn. akt. II FPS 5/16).

NSA rozpoznał w ten sposób zagadnienie prawne, czy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej.

Do góry