Kontrole

Tony odpadów medycznych wędrują po kraju

Katarzyna Redmerska

Z polskich szpitali rokrocznie dostarczanych do utylizacji jest niemal 40 tys. ton odpadów medycznych. Tymczasem przeprowadzane od kilku lat w szpitalach kontrole wykazują wiele nieprawidłowości w postępowaniu z tymi odpadami. Do najczęstszych uchybień zalicza się m.in. brak segregacji, mieszanie różnych odpadów, brak potrzebnych kodów określających rodzaj, które powinny być umieszczone zarówno na workach, jak i na pojemnikach.

Niemałym problemem jest także sposób magazynowania odpadów medycznych – w wielu placówkach, m.in. magazynach, brakuje wentylacji, nie ma wydzielonych miejsc na poszczególne rodzaje odpadów, brakuje zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Do góry