Made in poland

Guz mózgu – najbardziej oszczędzające cięcie

Elżbieta Borek

Konsultacja medyczna: dr hab. Ryszard Czepko

Pacjentce w ciąży usunięto guz mózgu bez zastosowania znieczulenia ogólnego.

Chirurgiczne usuwanie guza mózgu często jest obarczone dużym ryzykiem, szczególnie gdy zajmuje on obszar, w którym mieszczą się ważne korowe ośrodki ruchu lub mowy, albo gdy mieści się w obrębie dróg piramidowych lub jąder podkorowych. Operacja może wówczas spowodować trwały deficyt neurologiczny i okaleczyć chorego.

Powodzenie każdej operacji usuwania guza, gdziekolwiek się on umiejscowi, zależy od doszczętności resekcji. Jednak neurochirurg zazwyczaj nie może sobie pozwolić na wycinanie z szerokim marginesem, bo ograniczeniem jest bliskość ważnych obszarów mózgu. By zminimalizować ryzyko powikłań, neurochirurgia proponuje wiele nowoczesnych metod wspomagających śródoperacyjne obrazowanie guza, np. neuronawigację, techniki fluorescencyjne, monitorowanie elektrofizjologiczne funkcji mózgu.

Nic jednak nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z operowanym. Coraz częściej lekarze decydują się więc na śródoperacyjne wybudzenie pacjenta, by podczas zabiegu mieć z nim logiczny kontakt i dzięki temu prowadzić najbardziej oszczędzające cięcie.

Tak też było w Krakowie, gdzie neurochirurdzy ze szpitala św. Rafała przeprowadzili bez znieczulenia ogólnego operację usunięcia dużego guza mózgu u pacjentki w 22. tygodniu ciąży.

Do góry