Opinie

Sieć szpitali, czyli pożegnań nadszedł czas

Katarzyna Nowosielska

Placówkom medycznym, które nie wejdą do sieci szpitali, będzie bardzo trudno uzyskać finansowanie z NFZ.


Sieć szpitali stała się faktem. Jednocześnie światło dzienne ujrzały projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy, które uszczegóławiają jej rozwiązania. Wynika z nich, że na poziomie leczenia szpitalnego aż 93 proc. pieniędzy trafi do sieci. Jeszcze w ubiegłym roku minister zdrowia mówił o 80 proc.

Rynek publicznej ochrony zdrowia może zostać zabetonowany i nowym placówkom medycznym będzie tam bardzo trudno wejść. Na konkursy, w których wystartują m.in. mniejsze, specjalistyczne jednostki prywatne lub nowe oddziały placówek publicznych, ale posiadające kontrakt z NFZ przez minimum dwa lata (tego wymaga udział w sieci), trafi 7 proc. pieniędzy. To jest jednak średnia dla całego kraju, bo w niektórych regionach, np. w Wielkopolsce, na konkursy tamtejszy oddział NFZ będzie mógł przeznaczyć zaledwie 3 proc. środków.

Zabetonowanie rynku

– Rząd eliminuje sektor prywatny. Przyznając kontrakty, będzie preferował duże, publiczne jednostki, które będą miały zapewnione finansowanie na każdy zakres usług medycznych, jaki tylko będą w stanie wykonać – mówi Andrzej Sokołowski, prezes Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Z szacunków stowarzyszenia wynika, że kontrakt z NFZ utrzyma ok. 30 proc. jednostek okulistycznych i niewielki procent onkologicznych. W kraju finansowanie z NFZ będzie miało zapewnione ok. 10-12 proc. jednostek prywatnych.

Zdaniem Andrzeja Sokołowskiego nowe rozwiązania oznaczają stagnację na rynku medycznym i pogorszenie jakości świadczeń. – Teraz to szpital publiczny będzie miał zapewniony kontrakt niezależnie od tego, jakiej jakości usługi świadczy. Skoro nie ma konkurencji, to nie trzeba też się starać dobrze leczyć – mówi Andrzej Sokołowski.

Obawy co do standardów wykonywanych usług ma też Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia Związku Powiatów Polskich. – Mamy w Polsce wiele szpitali, które oprócz tego, że funkcjonują w starych budynkach, potrzebują jeszcze głębokiej restrukturyza...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyrektor przesunie pieniądze

– Dzięki nowym rozwiązaniom może zniknąć ryzyko, że dyrektor szpitala nie zechce finansować z otrzymanego ryczałtu kosztochłonnych i skomplikowanych świadczeń. Będzie [...]

W powiatach OIOM

Reforma zakłada podział placówek medycznych na sześć poziomów. Na pierwszym znajdą się szpitale powiatowe. W początkowej wersji ustawy nie musiały mieć [...]

Do góry