Absolwenci

Czy sytuacja stażystów się poprawi?

Dr n. med. Bartosz Urbański

przewodniczący KML WIL

W poprzednim numerze „Medical Tribune” opisałem część zmian, które wprowadziła nowelizacja Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. W tym artykule chciałbym się skupić na zmianach w prawie wykonywania zawodu, miejscu odbywania stażu podyplomowego oraz uprawnieniach w zakresie wykonywania zawodu.

Od 1 stycznia br. lekarzowi stażyście nie przyznaje się ograniczonego prawa wykonywania zawodu, lecz prawo wykonywania zawodu na czas odbywania stażu podyplomowego. Nie oznacza to jednak, że lekarz stażysta jest uprawniony do wykonywania wszelkich...

W stosunku do dawnego stanu prawnego nie zmieniły się uprawnienia lekarza co do miejsca, w którym może udzielać świadczeń zdrowotnych. Lekarz stażysta nadal jest zatem uprawniony do ich udzielania wyłącznie w miejscu odbywania stażu. Wyjątkowo lek...

Do góry