Pytanie prawne

Pytanie prawne

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza? Zadaj pytanie! Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach jednego z najbliższych numerów Medical Tribune. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl

Czy szpital może stworzyć własny kodeks etyczny i co grozi za jego naruszenie?

Kodeksy etyki w szpitalach zwykle funkcjonują jako część regulaminu pracy obowiązującego pracowników danego zakładu.

Naruszenie zasad ustanowionych przez pracodawcę w regulaminie pracy może powodować nałożenie kary porządkowej. Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość nałożenia kary porządkowej wyłącznie za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organiz...

Do góry