Podatki

Konsultacje dla ubezpieczycieli wchodzą do limitu

Edyta Szewerniak-Milewska

Od 1 lipca br. obrót z tytułu świadczenia usług konsultacji medycznych dla towarzystw ubezpieczeniowych musi być uwzględniany przy ocenie ewentualnego przekroczenia przez przeprowadzających je lekarzy limitu zwolnienia podmiotowego w wysokości 200 tys. zł. Wymienione usługi przestaną bowiem korzystać z obecnie obowiązującego zwolnienia z VAT.

Ze zwolnienia podmiotowego korzystają lekarze prowadzący własną działalność gospodarczą, ale niebędący czynnymi podatnikami VAT. Przepisy zwalniają bowiem od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł. Jeżeli podatnik rozpoczyna wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, zwolnienie obowiązuje, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza tej sumy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Jest to zwolnienie podmiotowe.

Do góry