Nowości

Psychiatria: Depresyjne sowy

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Badania wskazują, że osoby, które wyraźnie lepiej czują się wieczorem i nie lubią kłaść się spać wcześnie, częściej chorują na depresję.


Australijscy naukowcy opublikowali wyniki metaanalizy badań oceniających powiązania między zaburzeniami rytmów okołodobowych, a występowaniem i nasileniem objawów depresji. Od dawna przypuszczano, że zaburzenia rytmów okołodobowych mają istotny związek z występowaniem depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, a zwłaszcza choroby afektywnej sezonowej.

Naukowcy z Australii postanowili sprawdzić, co na ten temat mówią wyniki badań naukowych. Zakwalifikowali do analizy 36 różnych badań, w których uczestniczyło łącznie 15 734 pacjentów; były to przeważnie osoby z subklinicznym przebiegiem choroby. ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Ku własnemu i mojemu zaskoczeniu autorzy stwierdzili, że badania, w których uczestniczyli pacjenci z chorobą afektywną sezonową, wydają się wskazywać na [...]

Do góry