Nowości

Alergologia: CPAP poprawia kontrolę astmy u pacjentów z OBS

Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

U pacjentów chorych na astmę ze zdiagnozowanym umiarkowanym i ciężkim zespołem bezdechu sennego zastosowanie CPAP istotnie poprawia kontrolę astmy.


Astma oskrzelowa i obturacyjny bezdech senny (OBS) to dwie częste choroby dróg oddechowych. Mają one wspólne czynniki ryzyka i mechanizmy patofizjologiczne, a ich współwystępowanie powoduje określone komplikacje zdrowotne. W badaniach obserwacyjnych wykazano, że OBS jest istotnym czynnikiem ryzyka niekontrolowanej astmy oskrzelowej i częstych jej zaostrzeń. Ponadto jego częstość wzrasta w cięższych postaciach astmy, dochodząc nawet do 88 proc. w ciężkiej postaci według niektórych badaczy. Obecne wytyczne diagnostyki i leczenia astmy (m.in. GINA) zalecają diagnostykę w kierunku współwystępowania OBS u pacjentów z ciężką astmą, u których nie udaje się uzyskać kontroli choroby mimo stosowania wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów w połączeniu z długodziałającym β-2-agonistą.

Do góry