Podatki

Podwyżka podatku od nieruchomości

Edyta Szewerniak-Milewska

Od początku przyszłego roku wzrosną maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. To oznacza m.in. podwyżkę podatku od nieruchomości za prowadzone przez lekarzy gabinety.

Z obwieszczenia ministra finansów z 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. poz. 800) wynika, że po dwóch latach obniżek w przyszłym roku należności wzrosną średnio o 1,9 proc. Przypomnijmy, że stawki te są zmieniane co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę.

Do góry