Podatki

Z własną interpretacją bezpieczniej

Edyta Szewerniak-Milewska

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego to przydatne narzędzie chroniące podatników przed konsekwencjami niewłaściwego zastosowania przepisów podatkowych. W ostatnim czasie weszły w życie ważne zmiany dotyczące zasad ich wydawania oraz zaskarżania.

Z zawiłościami polskiego prawa podatkowego zmagają się nie tylko osoby samodzielnie rozliczające swoją działalność. To także bolączka księgowych i doradców podatkowych. W kwestiach wzbudzających największe wątpliwości i dotyczących większej liczby podatników objaśnienia podatkowe lub interpretacje ogólne prawa podatkowego wydaje minister finansów. Co ma jednak zrobić podatnik, który nie ma pewności, jak interpretować przepisy podatkowe w swojej konkretnej sytuacji? Może wystąpić do organów skarbowych o interpretację indywidualną. Jeśli się do niej zastosuje, zabezpieczy swoje interesy, nawet jeśli kontrolujący go przedstawiciel fiskusa te same przepisy zinterpretuje inaczej.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot. Interpretacja może dotyczyć zarówno zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i przyszłych. Istotą wniosku o inter...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jaki termin i koszt

Załóżmy, że lekarz wysłał do dyrektora KIS wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie PIT, np. skutków podatkowych sprzedaży samochodu będącego uprzednio [...]

Zmiany w zaskarżaniu

Oczywiście stanowisko wyrażone przez dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej nie zawsze jest zgodne ze stanowiskiem podatnika, który o nią wnioskował. Dlatego [...]

Do góry