Podatki

Nowe kasy fiskalne on-line

Edyta Szewerniak-Milewska

Zgodnie z planami Ministerstw Rozwoju oraz Finansów od 2018 roku stopniowo będą wycofywane z rynku kasy fiskalne z paragonami papierowymi. W ich miejsce zostaną wprowadzone kasy on-line.

Resorty pracują bowiem nad nowym rozporządzeniem w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Chodzi m.in. o to, by możliwe było raportowanie transakcji zarejestrowanych na tych urządzeniach do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

Do góry