Pytanie prawne

Pytanie prawne

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza? Zadaj pytanie! Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach jednego z najbliższych numerów „Medical Tribune”. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl

Jestem lekarzem z własną działalnością i oferuję wizyty domowe u dzieci. Czy muszę mieć zawartą umowę z NFZ, żeby wystawić receptę na lek refundowany? Jak mogę sprawdzić, czy pacjent jest ubezpieczony i czy ma prawo do refundacji?


Do 2015 roku zarówno lekarze praktykujący prywatnie, lekarze niepraktykujący, jak i zatrudnieni w podmiocie leczniczym leczącym prywatnie byli zobowiązani do zawarcia z NFZ umowy w celu uzyskania możliwości wypisywania recept na leki refundowane. Wprowadzona 9 października 2015 roku ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw zmieniła również niektóre przepisy ustawy o refundacji leków. Zmiana dotyczyła m.in. wspomnianej konieczności zawierania umowy z NFZ w celu uzyskania uprawnień do wystawiania recept na leki refundowane. W świetle powyższej nowelizacji konieczność zawarcia umowy z NFZ została zastąpiona uzyskaniem zgody na pobieranie numerów recept wydawanej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. W tym celu wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o dostęp do portalu NFZ i wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, przekazania go osobiście w formie papierowej do oddziału Funduszu oraz dalszego działania zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu prezesa NFZ w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym osobistych numerów identyfikujących recepty. W przypadku poprawności wniosku lekarz otrzyma swój numer uprawniający do wystawiania recept.

Do góry