Nowości

Neurologia: Terapia SM uszyta na miarę

Dr n. med. Piotr Warakomski

Spersonalizowana terapia stwardnienia rozsianego poprawia indywidualną odpowiedź na leczenie.

Odpowiedni lek we właściwym czasie jest kluczowy w leczeniu SM, jednak odpowiedź na podanie tych samych środków może się różnić u poszczególnych pacjentów.

Niestety brakuje zrozumiałych modeli prognostycznych, które pozwoliłyby przewidywać odpowiedź pacjenta na leczenie.

Praca pochodząca z 44 ośrodków klinicznych, położonych zarówno w Europie, jak i w Kanadzie oraz Australii miała na celu opracowanie algorytmu przewidującego indywidualny przebieg leczenia: zgodnie z danymi uwzględniającymi czynniki demograficzne, kliniczne i przykliniczne. Autorzy badania chcieli ocenić skuteczność leczenia poprzez 27 zewnętrznych i wewnętrznych kryteriów demograficznych i klinicznych, które mogły odpowiadać za różnice w reakcji na leczenie siedmioma stosowanymi obecnie lekami modyfikującymi przebieg SM. Kohorta badawcza stanowiła aż 8513 chorych.

Odpowiedź pacjenta na leczenie była oceniana oddzielnie dla progresji niesprawności, ewentualnego regresu choroby, częstości rzutów, przekształceniu postaci rzutowo ustępującej w postać wtórnie postępującą, jak i oceny skumulowanych objawów chorob...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Stwardnienie rozsiane jest nadal straszną chorobą dewastującą centralny układ nerwowy chorych w wieku produkcyjnym w przedziale 20-40 lat, demolującą życie zarówno [...]

Do góry