Nowości

Osteoporoza: Częstość występowania i koszt kolejnych złamań

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

U 16,7 proc. pacjentów po przebytym złamaniu osteoporotycznym dochodzi do kolejnego złamania.

Dobrze znany jest fenomen występowania kolejnych złamań u osób z wcześniejszym złamaniem osteoporotycznym. Z tego powodu wystąpienie pierwszego złamania osteoporotycznego powinno być podstawą do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku osteoporozy i ewe...

Komentarz

Wyniki przedstawionego badania są istotne zarówno z lekarskiego punktu widzenia, jak i dla oceny aspektu ekonomicznego. Duża liczba kolejnych złamań w krótkim okresie od wcześniejszego złamania to ważna informacja, że należy objąć takie osoby star...

Do góry