Nowości

Neurologia: Czy można przewidzieć przebieg śpiączki?

Dr n. med. Piotr Warakomski

 

Mózgowa sieć neuronalna może przewidzieć kierunek zmian metabolicznych mózgu, diagnozę i rokowanie w śpiączce.

Ostatnie postępy w dziedzinie nowych metod obrazowania funkcjonalnego mózgu stworzyły możliwości precyzyjnego informowania o diagnozie oraz prognozie wyzdrowienia w nieaktywnym zespole czuwania oraz w stanach minimalnej świadomości. Jednak technologie te pociągają za sobą istotne koszty i trudności ograniczające możliwości szerszego zastosowania klinicznego u pacjentów w śpiączce.

Poniższa praca ukazuje badanie EEG, wydawałoby się już nieco zapomniany relikt neurologiczny, jako użyteczną metodę ustalenia rokowania w przebiegu śpiączki. Pomiary dokonywane w spoczynku mogą dostarczyć wartościowych informacji o funkcjonowaniu mózgu korespondujących z badaniem behawioralnym.

Używając wysublimowanych metod graficznych, autorzy badania wykonanego u 104 pacjentów starali się przestrzennie przedstawić rezultaty badań elektrofizjologicznych. Tak więc w celach graficznych przedstawili obraz gęstej sieci połączeń mózgowych.

Omówienia wymaga także sama technika badawcza. Autorzy zastosowali aparaty EEG aż z 256 elektrodami próbkującymi przy częstotliwości 250-500 Hz. W trakcie badania EEG były wykonywane badania PET podczas wychwytu fluorodeoksyglukozy zastosowanej w ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Badanie EEG, czyli elektroencefalografia dawniej będąca domeną i naczelnym badaniem w neurologii, zdecydowanie straciło na znaczeniu wraz z upowszechnieniem się metod [...]

Do góry