Sonda

Jak monitorować jakość leczenia?

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Dr Jerzy Gryglewicz, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Według raportu, który Uczelnia Łazarskiego przygotowała na zlecenie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zdarzenia niepożądane identyfikowane są na podstawie dokumentacji medycznej tylko u ponad 7 proc. hospitalizowanych pacjentów w Polsce.

Największą bolączką naszego systemu jest to, że jakość nie przekłada się w żaden sposób na poziom finansowania placówek przez NFZ. Fundusz deklaruje, że jest gotowy uwzględniać wiele parametrów jakościowych. W interesie wszystkich uczestników systemu jest premiowanie tych świadczeniodawców, których jakość udzielanych świadczeń jest bardzo wysoka. Kwestia jakości jest procesem długofalowym i dotyczy wielu aspektów.

Ważne jest, że procedowana ustawa pierwszy raz zdefiniuje jakość w ochronie zdrowia i określi parametry niezbędne w tym zakresie. Istotne jest również, że ustawa narzuci szpitalom konieczność monitorowania zdarzeń niepożądanych i wdrożenie regulacji podnoszących efektywność opieki zdrowotnej.

Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Uważam, że dla poprawy jakości konieczne jest prowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych w każdej jednostce ochrony zdrowia, nie tylko w szpitalnictwie. Nie może być tak, że projektowane prawo będzie dotyczyć tylko lecznictwa zamkniętego. Ponadto przy tworzeniu modelu jakości w ochronie zdrowia trzeba odpowiednio skonstruować przepisy polskiego prawa, opierając je na zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych przez samych pracowników medycznych. Istotne jest oparcie systemu na pełnym bezpieczeństwie osób zgłaszających zdarzenie niepożądane. Rejestry nie powinny być narzędziem złożenia samokrytyki, lecz służyć rzetelnemu rozważeniu istoty problemu, jakim jest zdarzenie niepożądane.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dr Jerzy Gryglewicz, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Według raportu, który Uczelnia Łazarskiego przygotowała na zlecenie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zdarzenia niepożądane identyfikowane są na podstawie dokumentacji [...]

Dr Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

W tej chwili jakości usług medycznych nie monitoruje się w ogóle. Ustawa jest przygotowywana, ale ciągle nie znamy jeszcze jej ostatecznego [...]

Dr n. praw. Dobrawa Biadun, radca prawny Konfederacji Lewiatan

Wątpliwości budzi to, czy na pewno prowadzenie rejestrów i w ogóle techniczne podejście do tematu wpłynie na poprawę jakości. To, na [...]

Prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali

Należałoby wypracować metody umożliwiające nagradzanie lekarzy i menedżerów za utrzymywanie wysokich standardów, np. jeżeli lekarz rodzinny wyśle pacjenta w wieku 50+ [...]

Dr Grzegorz Mazur, prezes OIL w Łodzi

W monitorowaniu jakości istotne jest zebranie rzetelnych danych na temat tego, jak przebiegał proces leczenia, np. jaka jest liczba powikłań pooperacyjnych. [...]

Dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia

Do góry