Podatki

Blokada rachunku może trwać nawet trzy miesiące

Edyta Szewerniak-Milewska

    

Organy skarbowe otrzymały kolejne narzędzie do walki z wyłudzeniami podatków, w tym VAT. Dostaną od banków szczegółowe informacje na temat rachunków podatników, co więcej, informacje te będą przekazywane na bieżąco. W efekcie szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wydać postanowienie o blokadzie rachunku podatnika.

Wśród danych przekazywanych przez banki znajdą się informacje dotyczące: rachunków otwieranych i prowadzonych, dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podatników oraz informacje o rachunkach oszczędnościowych i oszczędnościowo-kredyto...

Do góry