Nowości

Dermatologia: Leki przeciwdepresyjne pomocne w terapii świądu

Lek. Paweł Traczewski

Większość badań wykazuje, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych pozwala na uzyskanie znacznej poprawy klinicznej.

Chroniczny świąd skóry to świąd utrzymujący się co najmniej sześć tygodni. Jest to częsta dolegliwość, która bywa równie lub nawet bardziej dokuczliwa niż ból, przez co poważnie obniża jakość życia pacjentów. Poza przyczynami dermatologicznymi długo trwający świąd może mieć podłoże internistyczne, neurologiczne lub psychiatryczne. Jego skuteczne leczenie nierzadko stanowi poważny problem, dlatego istotny jest możliwie szeroki wachlarz nowych opcji terapeutycznych. Należą do nich doustne leki przeciwdepresyjne. Uważa się, że wywierają one działanie przeciwświądowe poprzez wpływ na poziomy serotoniny i histaminy. W celu ustalenia praktycznych rekomendacji stosowania tej grupy leków w terapii chronicznego świądu przeprowadzono przegląd systematyczny dostępnych danych literaturowych.

Do góry