Made in poland

Wirtualne serce z Zabrza

Wojciech Skowroński

Konsultacja medyczna: dr hab. Piotr Wilczek, prof. IPS

„Wirtualne serce” to innowacyjny projekt oparty na najnowszych technologiach wykorzystujących poszerzoną i wirtualną rzeczywistość. Jego autorami są: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, dr hab. med. Zenon Piotr Halaba z Uniwersytetu Opolskiego oraz The Farm 51 Group SA.

Projekt zakłada stworzenie interaktywnego modelu serca w jego prawidłowej anatomii oraz modelu uwzględniającego cechy patologiczne, które ułatwią studentom medycyny i młodym lekarzom edukację, ukazując ten narząd w trójwymiarze. Dzięki specjalnym ...

Do góry