Pytanie prawne

Pytanie prawne

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza? Zadaj pytanie! Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach jednego z najbliższych numerów „Medical Tribune”. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl

Wydałem pacjentowi oryginał dokumentacji medycznej, w klinice pozostała kopia. Pacjent oryginał zgubił i zgłosił się po kopię (mówiąc dokładniej, po kopię kopii). Odmówiłem, tak w pierwszym odruchu, ale potem zgodziłem się na przygotowanie kopii (a była to spora teczka). Czy w takiej sytuacji mogę pobrać opłatę za kopię? Czy w jakiś szczególny sposób powinno się potraktować takie zgubienie (dane wrażliwe)? Czy obowiązkowo trzeba to zgłosić?

Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (dalej jako u.p.p.) oryginał dokumentacji medycznej wydaje się, za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publi...

Do góry