Made in poland

Rekonstrukcja tchawicy i krtani – tuż przed sukcesem

Wojciech Skowroński

Konsultacja medyczna: prof. Adam Maciejewski

Chirurdzy z gliwickiego Instytutu Onkologii opracowali nowoczesną metodę rekonstrukcji górnych dróg oddechowych u pacjentów leczonych onkologicznie. Dotychczasowe techniki rekonstrukcyjne w zakresie tchawicy i krtani nie przyniosły jeszcze konkretnych, wzorcowych rozwiązań, które pozwalałyby na funkcjonalne odtworzenie tej części dróg oddechowych i mogłyby być stosowane niezmiennie przy większości zabiegów rekonstrukcyjnych tej części układu oddechowego.

– Zabiegi rekonstrukcji w obszarze krtani i tchawicy należą do rzadko wykonywanych i jesteśmy z pewnością pionierami w tym zakresie rekonstrukcji onkologicznej – mówi prof. dr hab. med. Adam Maciejewski, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

Zespół wykonał już kilkanaście zabiegów polegających na odcinkowej resekcji tchawicy i również kilkanaście z częściową rekonstrukcją krtani.

– Takie doświadczenie skłoniło nas do wyciągnięcia pewnych wniosków. We wszystkich przypadkach udało się nam odtworzyć brakujące struktury i przywrócić prawidłowe funkcje tchawicy i krtani, ale pozostawał niedosyt. Często przywrócone funkcje nie spełniały do końca naszych oczekiwań, wymagały bowiem w okresie pooperacyjnym wprowadzania korekt w postaci elementów wspomagających, takich jak stenty wewnętrzne czy długotrwała rehabilitacja – wspomina prof. Adam Maciejewski.

Na bazie nabytych doświadczeń chirurdzy zaczęli się zastanawiać nad możliwością opracowania techniki, która gwarantowałaby lepsze efekty pooperacyjne.

– Dotychczas rekonstrukcja tchawicy polegała na wytworzeniu z płata przedramienia, czyli elementu skórno-podskórnego, specjalnego „walca”, który z zewnętrznej strony był otoczony stelażem biodegradowalnym, a od wewnątrz wypełniała go skóra. Często...