Made in poland

Innowacyjna elektroda z mechanizmem wkręcającym

Ewa Szarkowska

Konsultacja medyczna: dr hab. Marcin Grabowski

Kardiolodzy z Centralnego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie jako pierwsi w Polsce zastosowali innowacyjną elektrodę do stymulacji lewej komory serca. Zabieg implantacji kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego wykonali lekarze z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM (kierowanej przez prof. dr. hab. med. Grzegorza Opolskiego) – dr hab. med. Marcin Grabowski i lek. Łukasz Januszkiewicz.

Operowanym pacjentem był 65-letni mężczyzna z ciężką niewydolnością serca po przebytym zawale. Mimo że był optymalnie leczony farmakologicznie, nadal miał słabą kurczliwość serca i z tego powodu był zakwalifikowany do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora. Ponieważ stwierdzono cechy asynchronii skurczu lewej komory, nie mógł być poddany tradycyjnemu zabiegowi. Został zakwalifikowany do implantacji stymulatora z funkcją resynchronizującą.

Standardowe wszczepienie kardiowertera polega na nakłuciu żyły podobojczykowej, wprowadzeniu pod kontrolą promieniowania rentgenowskiego trzech elektrod i umieszczeniu ich w sercu w odpowiednim miejscu – jednej w przedsionku, jednej w komorze praw...