Made in poland

Endoskopowe zespolenie esicy z odbytnicą

Ewa Szarkowska

Konsultacja medyczna: lek. Sławomir Kozieł

Pierwszy w Polsce i Europie zabieg endoskopowego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego wykonał zespół Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Rozłączone odbytnica i esica zostały zespolone przy użyciu specjalistycznego stentu.

Zabieg przeprowadzili: dr hab. med. Anna Wiechowska-Kozłowska ze Szpitala MSWiA w Szczecinie oraz lek. Sławomir Kozieł z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, którzy od lat wspólnie wykonują różnego typu zabiegi, wymagające ścisłej współpracy wprawnego endosonografisty i wszechstronnego endoskopisty zabiegowego.

Operowana była 60-letnia kobieta, u której w wyniku wcześniejszego leczenia ginekologicznego i chirurgicznego doszło do wielu powikłań, m.in. perforacji i ropni wewnątrzbrzusznych. Konieczne było usunięcie fragmentu jelita grubego i wyłonienie ileostomii protekcyjnej, aby zapewnić odpowiednie warunki gojenia zespolenia.

– Niestety w przebiegu gojenia doszło do zwężenia zespolenia i jego całkowitej niedrożności. Z powodu masywnych zrostów i „zamurowania” miednicy mniejszej operacyjne przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego było niemożliwe. Jedynym sposobem udr...