Moim zdaniem

JEDZ startuje bez próby generalnej

Opracowała: Irena Fober

Dr n. med. Józef Kurek, dyrektor SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie:

18 kwietnia – od tego dnia wszystkie oferty przetargowe o wartości przekraczającej tzw. próg unijny są składane w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

JEDZ – w założeniach dobre rozwiązanie – w realiach polskiego systemu opieki zdrowotnej będzie dużym wyzwaniem, wymagającym odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, przeszkolonych pracowników i pieniędzy na to wszystko.

W naszym szpitalu każdego roku odbywa się 40-70 dużych, wielopakietowych przetargów, za których przygotowanie i ocenę odpowiedzialne są odrębne grupy ekspertów. Oznacza to, że zgodnie z nowymi przepisami kilkadziesiąt osób będzie musiało mieć kwal...

Do góry