Dwugłos

Sieć szpitali po pierwszych doświadczeniach – czy warto było ją wprowadzać?

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Dr n. med. Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Kiedy patrzę na dostęp pacjenta do świadczeń, nadal mam wątpliwości, czy ryczałt jest dobrym rozwiązaniem, ale z punktu widzenia dyrektorów szpitali taki rodzaj finansowania pozwolił na większą elastyczność w zarządzaniu.

Pozytywem jest to, że tak trudny temat jak wdrożenie sieci szpitali jest właściwie rozumiany przez obecną ekipę Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Chodzi o aktualną sprawę – umożliwienie aneksowania umów szpitalom, którym groziło wypadnięcie z sieci, co oznaczałoby dla nich utratę gwarancji finansowania. Gdyby tak się zdarzyło, w wielu placówkach sytuacja stałaby się dramatyczna.

Chodzi o szpitale, które w pierwszych miesiącach działania sieci nie wykorzystały w pełni przekazanych im środków. Pokazuje to, że resort zdrowia i NFZ rozumieją specyfikę działania sieci szpitali i modyfikują przepisy odpowiednio do sytuacji.

Do góry