Flesz

Flesz

IKA

Sieć do kontroli

Sejmowa komisja zdrowia chce, aby Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się funkcjonowaniu sieci szpitali. Na liście propozycji tematów dla NIK znalazła się ocena dostępności do świadczeń medycznych od momentu wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali.

Według wstępnego podsumowania, którego dokonał NFZ, najwięcej świadczeń w sieci wykonały szpitale w Małopolsce i Wielkopolsce. W grupie szpitali, które wykonały poniżej 90 proc. ryczałtu, są 34 jednostki. Grozi im niższe finansowanie w kolejnych miesiącach.

Zespół zmieni ustawę

Minister zdrowia powołał zespół, którego zadaniem jest przygotowanie zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zadaniem ekspertów będzie przedstawienie propozycji zapisów dotyczących kształcenia podyplomowego oraz zmian przewidzianych w porozumieniu między rezydentami a Ministerstwem Zdrowia.

W pracach zespołu mogą brać udział doradcy zaproszeni przez ministra właściwego do spraw zdrowia albo przewodniczącego. Zespół zakończy prace nie później niż 30 czerwca br. Zgodnie z porozumieniem zawartym między MZ a PR OZZL projekt ustawy o zawo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Sieć do kontroli

Sejmowa komisja zdrowia chce, aby Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się funkcjonowaniu sieci szpitali. Na liście propozycji tematów dla NIK znalazła się ocena dostępności [...]

Strach przed procesem

Pacjenci coraz częściej składają skargi lub idą do sądu. Potwierdzają to dane Prokuratury Krajowej, które mówią o 15-proc. wzroście liczby postępowań w sprawie błędów medycznych [...]

Psycholog zamiast psychiatry

Strategia Ministerstwa Zdrowia: ośrodki referencyjne przeszkolą kadry niższych szczebli. Najwięcej spadnie na barki poradni psychologiczno-pedagogicznych, bo o ile na szczycie nowego schematu organizacji znajdą [...]

Rodzice bez opłat

Szpitale dziecięce tłumaczą się i wycofują z różnego rodzaju opłat pobieranych od rodziców.
Do góry