Nowości

Ginekologia: Zagrożenie wystąpieniem dysfunkcji dna miednicy

Lek. Elżbieta Świeściak

  

Kalkulator dostępny online, uwzględniający dane matczyne, przebieg poprzedniego i planowaną drogę aktualnego porodu, pozwala obliczyć indywidualne ryzyko uszkodzenia dna miednicy danej kobiety.

Miliony kobiet na świecie doświadczają dysfunkcji dna miednicy pod postacią wypadania narządów miednicy, nietrzymania moczu i stolca. Mimo zwiększania nakładów finansowych i znacznej poprawy ogólnego stanu zdrowia kobiet osiągnięto niewielki postęp w zapobieganiu tym zaburzeniom.

Dysfunkcję dna miednicy może powodować wiele czynników, wśród których najważniejsze jest uszkodzenie dna miednicy podczas porodu. Liczne badania epidemiologiczne dokumentują zwiększanie się częstości występowania nieprawidłowej czynności dna miednicy wraz z rosnącą liczbą przebytych porodów, przy czym największe ryzyko jest przypisywane urodzeniu pierwszego dziecka.

Mimo że u wielu kobiet po porodach pochwowych czynność dna miednicy w odległym czasie jest prawidłowa, to poradnictwo okołoporodowe dotyczące zależności między sposobem zakończenia ciąży a wystąpieniem dysfunkcji dna miednicy jest utrudnione z uwa...

Do góry